A Város Mindenkié (AVM) csoport 2009 augusztusában alakult olyan hajléktalan emberek és szövetségeseik részvételével, akik tenni akarnak egy egyenlőségen alapuló és igazságos társadalomért. A csoport tagjai hajléktalan, hajléktalanságot megtapasztalt és lakásszegénységben élő emberek és biztos lakhatással rendelkező szövetségeseik.
blog / facebook
Az Artemisszió Alapítvány célja a különböző kulturális, etnikai és társadalmi csoportok közötti párbeszéd és közeledés erősítése, a kölcsönös megértés elősegítése, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának támogatása, a nemzetközi kulturális és tudományos kapcsolatok erősítése, valamint interkulturális képzési programok, képzési anyagok és módszertan fejlesztése és terjesztése.
blog / facebook
A Helyzet Műhely egy társadalomtudományi műhely, amely azért alakult, hogy a mai magyar helyzetet a mai magyar társadalomtudományban kevéssé jelen lévő baloldali kritikai szempontok bevonásával elemezze. Ez azt jelenti, hogy a Helyzet Műhely megközelítését a következők jellemzik:
Túlmegy a politika és nyilvánosság körébe tartozó kérdések és a gazdasági kérdések szétválasztásán. A gazdasági viszonyokat a társadalmi viszonyok részének tekinti, s így politikai témának is.
Túlmegy a magyar helyzet azon értelmezési keretén, amely a magyarországi viszonyokat a nyugati modernizáció idealizált modelljéhez való hasonlóság és attól való különbség szerint írja le. A posztszocialista átmenet helyzetét nem időbeli lemaradásként értelmezi, hanem egy szinkron viszonyként, amelyben a térség beágyazódik a kortárs globális erőviszonyokba.
Ezt a megközelítést a Helyzet Műhely egyúttal emancipációs projektként is fogja fel.
blog / facebook
Célunk hogy példát mutassunk hogy lehet másként a városban élni, hogy lehet más arca egy városrehab területnek, hogy a foghíjtelkek, nem csak autóparkolóként funkcionálhatnak, hogy a gyerekeinknek meg tudjuk mutatni, hogy a sárgarépa nem fóliázott polietilén tálcán terem.
blog / facebook
Kritikai Városkutató Műhelyünk egy önszerveződő szakmai közösség, amelynek tagjai változatos diszciplináris háttérrel rendelkeznek, akadémiai, közpolitikai és különböző aktivista közegekből érkeztek. Kezdeményezésünk a Budapesti Corvinus Egyetemhez tartozó Társadalomelméleti Kollégiumnak 2008-ban megalakult városkutató műhelyéből nőtte ki magát, amely 2011 óta szakkollégiumon kívüli tagokkal is folyamatosan bővül. Legfőbb céljaink között szerepel a társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket és kirekesztést létrehozó (városi) folyamatok megértése és megváltoztatása. Műhelyünkben ennek érdekében az akadémiai, a közpolitikai és a mozgalmi közegek közötti aktív tudásátadás megteremtésére, az elmélet és a gyakorlat szoros összekapcsolására, valamint az interdiszciplinaritáson alapuló kutatómunkára törekszünk.
weblap / facebook
A Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület két évtizede foglalkozik a Magyarországon élő bevándorlók társadalmi integrációjának elősegítésével szociális, oktatási és kulturális programjain keresztül. E célok megvalósítását közhasznú tevékenységként, nyereség-és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesületi formában végezzük. Egyesületünk munkáját számos önkéntes segíti.
weblap / facebook
A Mérei Ferenc Szakkollégium 2011 tavaszán alakult meg az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében, mintegy húsz esztétika, film és média szakos hallgató, valamint György Péter és K. Horváth Zsolt oktatók részvételével. A kezdeményezés célja egy komplex művészet- és társadalomkritikai közösség szakkollégiumi formában való létrehozása és működtetése.
blog / facebook
A SzOSzöv autonóm, szolidáris és fenntartható közösségek megszületését ösztönzi, és a szövetkezeti elvek szerinti működését támogatja. Képviseli a Szociális Szövetkezeteket, elősegíti azok racionális gazdasági tevékenységét, együttműködését, hálózattá szerveződését, továbbá társadalomformáló erővé válását.
weblap / facebook
Szeretnénk, ha az emberek tudnák használni a Dunát. Ha a város egy kapcsolódási pont lenne a vízhez, a természethez, ha az itt élők magukénak éreznék városukat és folyójukat, ha rákerülne az itt élők mentális térképére a Duna.
weblap / facebook
Megmutatjuk, hogy hol ehetsz, ihatsz, szórakozhatsz, pihenhetsz, strandolhatsz kutyáddal, legyen akár kis- vagy nagytermetű a Kedvenced!
weblap / facebook
Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium - becenevén ARTSZ - 2004 óta fogja össze a társadalomtudományok iránt érdeklődő, a társadalmi kérdések iránt érzékeny hallgatókat. Célja egy olyan inspiratív, tudományos párbeszédre és eszmecserére alkalmas állandó fórum megteremtése, melynek segítségével a tagok felkészült, művelt, tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű társadalomtudományi szakemberekké válhatnak.
weblap / facebook
A Heti betevő budapesti csapata 2 helyszínen (a VII. és VIII. kerületben) oszt ételt rászoruló embereknek minden vasárnap. Hogyan segíthetsz? – Önkéntes munkával, süteménnyel, gyümölccsel, pénzzel. Adomány-perselyeinket keressétek a bulinegyed helyein és városszerte.
facebook
A Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy jelentős szerepet vállaljon a magyar irodalmi közéletben, a fiatal magyar írók képviseletében. A határokon átívelő művészeti, szakmai szervezet mára reprezentatív irodalmi társulássá, minden tehetséges fiatal alkotó számára nyitott, progresszív közösséggé vált.
weblap / facebook
A Közmunkás Mozgalom a Jövőért egy közmunkás tapasztalattal rendelkező emberekből álló pártfüggetlen önkéntes érdekvédő csoport. Befogadó közösséggel és ingyenes képzésekkel várjuk a közmunkás kollégák jelentkezését, hogy megbeszéljük a közmunkával kapcsolatos problémákat és közösen cselekedjünk – egy jobban működő foglalkoztatási rendszer kialakulása érdekében.
blog / facebook
Az Utcajogász hajléktalan és lakhatási szegénységben élő emberek jogainak és érdekeinek érvényesítéséért dolgozik A Város Mindenkiével együttműködésben.
weblap / facebook
A Közélet Iskolája egy közösségi oktató és kutató központ, amelynek célja a demokratikus kultúra fejlesztése és a kirekesztett emberek társadalmi részvételének elősegítése. Az Iskola ezeket a céljait a részvételi demokrácia gyakorlásához szükséges állampolgári tudatosság, ismeretek és készségek fejlesztésével, az alulról jövő társadalmi mozgalmak és csoportok munkájának támogatásával, valamint az állampolgári részvételhez szükséges radikális tudás termelésével kívánja elérni. A Közélet Iskolája három alaptevékenységet végez: oktatás, kutatás és szervezetfejlesztés.
weblap / facebook
A Technika Budapest első, egyetemisták, asztalosok, laikusok és gyerekek számára is elérhető nyitott faipari műhelye. A Hello Wood alkotócsoport és a Közgazdasági Politechnikum hívta életre azzal a céllal, hogy mindenki számára lehetőség nyíljon a faipar és a barkácsolás újra népszerű és izgalmas világával való megismerkedésre és elmélyülésre.
weblap / facebook
A Deviszont egy újfajta kezdeményezés Kispesten, ami szakgimnazistáknak és szakiskolásoknak szeretne alternatív időtöltési és tanulási lehetőséget nyújtani. A Deviszont megálmodói és alapítói fiatal szociális munkások, pedagógusok és társadalomtudósok. Azért dolgozunk, hogy mindenki egyenlő esélyekkel férjen hozzá a társadalmi érvényesüléshez szükséges tudáshoz és képességekhez; hogy a világ megismerése és értelmezése ne kiváltság legyen, hanem minden ember szabadon kifejlesztett képessége.
facebook
A Gagarin egy közösségileg működtetett kávézó/étterem Bécsben. Ételt, italt, közösségi teret, irodákat is biztosít, továbbá helyet olyan események számára mint koncertek, felolvasások vagy akár filmvetítések.
weblap / facebook
A Mérce Magyarország első, 100%-ban olvasói finanszírozásból felépített és működtetett hírportálja. Az igazságosság és az egyenlőség értékein alapuló politikai értelmezésekből fejtik meg, hogy mi a helyzet, és mit kéne tenni. A társadalmi igazságosságért írnak, támogatják az ezért dolgozó szervezeteket, kiállnak azokért az emberekért, akik egy igazságosabb Magyarországért küzdenek, érkezzenek a pártpolitika vagy a civil élet bármely szektorából.
weblap / facebook
A Társadalomelméleti Kollégium egy önszerveződő, bázisdemokratikus alapokon működő szakkollégium, ami a kritikai társadalomelméletekkel foglalkozik. A TEK egy olyan társadalomban akar élni, ahol kevesebb egyenlőtlenség és elnyomás van. Célja olyan kritikai szemléletű, felelős, tudatos, társadalmilag érzékeny közeg létrehozása, amely elősegíti egy egyenlőbb társadalom kialakulását. A kollégium jelszavai: kritikaiság, történetiség, totalitás.
weblap / facebook
A Magyar Szegénységellenes Hálózat (MSZEH) a szegénység megszüntetése érdekében tenni akaró civil szervezetek és szegénységben élő emberek informális csoportjainak összefogása. Mivel ma Magyarországon megközelítőleg minden 3. embert érinti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés, céljuk a szegénységet és kirekesztést megélt emberek hangjának erősítése és a szegénység visszaszorítása Magyarországon.
weblap / facebook