2019 szeptemberében nyitotta meg kapuit a Gólya az Orczy út 46-48 szám alatt.   Célunk egy olyan közösségi ház felépítése, ami valóban a közösségé, és ami a helyi problémákra reagál, bevonva az érintett lakosságot. A Közösségi Ház társadalmi-kulturális központként ​működik majd, ami közösségek építésére, segítő szolgáltatások kialakítására, találkozásokra, programok szervezésére, biztosít lehetőséget. A Közösségi Ház létrehozásában alulról felfelé építkezünk, a különböző szereplők megszólításával, így a résztvevők nem passzív befogadói, hanem aktív formálói a ház folyamatainak. Azért, hogy a Gólya valóban közösségi házként tudjon működni, hosszútávú projektbe kezdtünk, ez a Szomszédságból Közösséget Program.

A szomszédsági program célja:

 • reagálni a kerületben jelen lévő társadalmi problémákra (elmagányosodás-elszigetelődés, lakhatási szegénység, biztonságos tér hiánya, előítéletesség, információhiány, hatalomnak való kiszolgáltatottság)
 • ösztönözni a szomszédságunkban élők önszerveződését, ezáltal pedig elérni, hogy politikailag öntudatos és cselekvő közösségek jöjjenek létre. 
 • hogy a szomszédságban lakó emberek megismerjék a helyet, meglévő szolgáltatásai, programjai minél több embert szólítsanak meg
 • megismerni azokat az embereket, akiket szeretnénk bevonni a programok tervezésébe és kialakításába, és velük folyamatos kapcsolatot tartani. 
 • bővíteni a Gólya közönségét, a különböző társadalmi helyzetű, életkorú és érdeklődésű csoportokat összekötni egymással reagálva a környezetünkben lévő társadalmi problémákra 
 • a lakók bevonása a ház arculatának, programjainak és szolgáltatásainak alakításába a közösségfejlesztés eszközeivel
 • a gazdasági önrendelkezés támogatása: az itt élő emberek munkájuk minél nagyobb részét szervezzék meg szövetkezeti módokon (élelem, lakhatás, ápolás, gyereknevelés, és termelői munka)

A program első szakaszának (2019. szeptember – 2020. december) feladatai: 

 • Kapcsolatfelvétel a Közösségi Házban dolgozó szervezetekkel, személyes találkozók szervezése, beszélgetés a lehetséges együttműködésekről,  nyílt nap szervezése
 • A közösségi tér otthonossá alakítása, felszerelése olyan eszközökkel, amik hasznosak az ide látogatóknak (faliújság, ötletdoboz, olvasósarok, számítógép, stb.)
 • A szomszédságban (4 háztömb) lakók havi egyszer történő felkeresése, tájékoztatása a programokról, beszélgetések kezdeményezése, ismerkedés – ez által a helyi problémák feltérképezése
 • Szórólapozás a tágabb szomszédságban
 • Kapcsolatfelvétel és beszélgetés kezdeményezése legalább 10 kerületi, vagy kerületen kívüli szervezettel

Ha szeretnél bekapcsolódni a programba, vagy kérdésed van, írj a közösségi kapcsolattartónak, Török Zsófiának: trk.zsofia@gmail.com